Rīga, Viskaļu iela

Pārdod apbūvei paredzētu īpašumu

Cena

400 000 €

Platība

2 692 m2

Zeme

12 311 m2
Nosūtīt ziņu broker link arrow

Pārdod nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemesgabala 12311 m2 platībā un sešām būvēm: noliktava 571,9m2, darbnīca-garāža 563m2, kokapstrādes darbnīca 540m2, mehāniskā darbnīca 777m2, pagrabs-siltumezgls 24,4m2 un caurlaudes ēka 216m2 platībā.Īpašuma lietošanas mērķis: Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve.

Atbilstoši Rīgas pilsētas teritorijas plānojumam īpašums atrodas Dzīvojamās apbūves teritorijā (Dz), kurā atļauta šādu būvju būvniecība un izmantošana: daudzdzīvokļu nams; savrupmāja; dvīņu māja; rindu māja; palīgēka; autonovietne; velonovietne; izglītības iestāde; tirdzniecības un pakalpojumu objekts iekšpagalmā, kura augstums nepārsniedz 2 stāvus un kura kopējā platība atkarīga no zemesgabala atļautās apbūves intensitātes, bet nedrīkst pārsniegt 1000 m2.Zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte ir 70% 2 un mazāk stāvu apbūvē.

Zemesgabala minimālā brīvā teritorija atkarībā no stāvu skaita ir 60% 2 un mazāk stāvu apbūvē.

Zemesgabala, kurā neviena būve vai tās daļa netiek izmantota dzīvojamai

funkcijai, minimālā brīvā teritorija atkarībā no stāvu skaita ir 20% līdz 4 stāvu apbūvē.Ērtības

Sazinies ar mums