Rīga, Beberbeķi, Beberbeķu 6.līnija

Zeme Beberbeķos

Cena

350 000 €

Zeme

8 479 m2
Nosūtīt ziņu broker link arrow

Zemes gabalu Beberbeķos, 6. līnijā 3 (kad. apz. 01000820503), 3A (kad. apz. 01000820513) un 3B (kad. apz. 01000820512) kopējā platība ir 8479 m2.
Vērtējot zemes gabala apbūves iespējas, jāņem vērā, ka patlaban aizvien ir spēkā Rīgas teritorijas attīstības plāns 2006.-2018. (RTAP 2018) un atbilstošie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (RTIAN 34), taču ir izstrādāts un Rīgas domes apstiprināts teritorijas attīstības plāns līdz 2030. gadam (RTAP 2030), kuru Vides un reģionālās attīstības ministrija nav atļāvusi piemērot. RTAP 2030 spēkā stāšanās iespējamo laiku patlaban nevar droši prognozēt.
Zemes gabalā atrodas esošs dīķis, ir izstrādāts risinājums tā aizbēršanai, lai nodrošinātu būvniecībai derīgu pamatni.
Zemes gabalu esošais zonējums RTAP 2018 – jaukta apbūve ar dzīvojamo funkciju, atļautā izmantošana – praktiski jebkura funkcija. Atļautā apbūves intensitāte – 80% 2 stāvu apbūvē, 110% 3 stāvu apbūvē. Minimālā brīvā teritorija - 50% 2 stāvu apbūvē, 40% 3 stāvu apbūvē Atļautais stāvu skaits – 3 stāvi, max stāva augstums – 3, 5 m. Būvju maksimālā iespējamā augstuma noteikšanai jāņem vērā RTIAN 34 nosacījumi būvju augstumam pie zemes gabalu robežām, kā arī citi uz konkrētu ideju attiecināmi nosacījumi.
Teritorijas attīstībai pieejamie inženiertīkli – esošs ūdensvads un kanalizācija, vidēja spiediena gāzes vads, elektroapgādes kabeļi, TET komunikācijas pa Beberbeķu 6. līniju. Lai noteiktu konkrētas elektroapgādes pieslēguma iespējas, pieprasāmi tehniskie noteikumi.


Broker image

Sazinies ar mums