Rīga, Imanta, Dunalkas iela

Zeme Imantā

Cena

380 000 €

Zeme

8 557 m2
Nosūtīt ziņu broker link arrow

Zemes gabalu Dunalkas ielā 4 (kad. apz. 01000820643), 4A (01000822197), 4B (01000820637), Ķiburgas ielā 2B (01000820638) un 4A (01000822308) kopējā platība ir 8557 m2. Visa zemes gabala platība atrodas ārpus ielu sarkanajām līnijām.
Zemes gabalu konfigurācija un gabarīti ļauj tajos racionāli izvietot 2 rindas savrupmāju, dvīņu vai rindu māju apbūves gabalu.
Vērtējot zemes gabala apbūves iespējas, jāņem vērā, ka patlaban aizvien ir spēkā Rīgas teritorijas attīstības plāns 2006.-2018. (RTAP 2018) un atbilstošie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (RTIAN 34), taču ir izstrādāts un Rīgas domes apstiprināts teritorijas attīstības plāns līdz 2030. gadam (RTAP 2030), kuru Vides un reģionālās attīstības ministrija nav atļāvusi piemērot. RTAP 2030 spēkā stāšanās iespējamo laiku patlaban nevar droši prognozēt.
Teritorijas attīstībai pieejamie inženiertīkli – esošs ūdensvads un kanalizācija Dunalkas un Ķiburgas ielās, vidēja spiediena gāzes vads pa Ķiburgas ielu. Dunalkas ielā ir esošs elektroapgādes kabelis, kā arī KTA Dunalkas un Ķiburgas ielu krustojumā. Lai noteiktu konkrētas pieslēguma iespējas, pieprasāmi tehniskie noteikumi.
TET komunikāciju kabelis sastopams Mazajā Zolitūdes ielā.

Broker image

Sazinies ar mums