Uzņēmuma privātuma politika

Informācija par personas datu apstrādi

Lūdzam iepazīties ar zemāk norādīto informāciju par to, kā mēs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “IMMO LUXURY”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103247603, juridiskā adrese Rīgā, Strēlnieku ielā 1A-1, LV-1010,), kas uz noslēgtā franšīzes līguma pamata pārstāv, Latvia Sotheby`s International Realty (turpmāk – ”Starpnieks”), apstrādājam fizisko personu datus. Latvia Sotheby’s International Realty birojs Latvijā ir Jūsu personas datu pārzinis. Latvia Sotheby’s International Realty biroju kontaktinformācija ir pieejama šeit: https://latviasothebysrealty.com/kontakti/ . Latvia Sotheby’s International Realty vāktie un izmantotie personas dati Jūs varat abonēt e-pasta ziņojumus no Latvia Sotheby’s International Realty tīmekļa vietnes www. latviasothebysrealty.com kājenē, lodziņā ierakstot savu kontaktinformāciju (e-pasts). Kad Jūs abonējat Latvia Sotheby’s International Realty jaunākās ziņas tīmekļa vietnē, Latvia Sotheby’s International Realty lūgs papildu informāciju no Jums: vēlamā valoda, informācijas veids, ko Jūs labprātāk saņemtu, un valstis, , Latvia Sotheby’s International Realty arī vāc Jūsu uzņēmuma kontaktinformāciju, kad Jūs iedodat savu vizītkarti tikšanās vai pasākumu laikā vai kad Jūs sniedzat kontaktinformāciju, lai reģistrētos Latvia Sotheby’s International Realty pasākumiem. Latvia Sotheby’s International Realty sūta mārketinga informāciju tikai pa e-pastu un cenšas ierobežot saņēmēju skaitu tikai ar tām personām, kurām ziņojums tiešām būs interesants. Tiklīdz Latvia Sotheby’s International Realty nosūta ziņu, Latvia Sotheby’s International Realty var vākt statistikas datus par to, ko Jūs darāt ar šo ziņu, proti, vai Jūs atverat šo ziņu, nospiežat uz saitēm, kādu ierīci Jūs izmantojat un kādas ir tās tehniskās īpašības. To Latvia Sotheby’s International Realty dara, sekojot saglabātajai informācijai par Jūsu piekļuvi Latvia Sotheby’s International Realty tīmekļa vietnei vai ar sīkdatņu palīdzību (ja Jūs piekrītat). Kad Jūs abonējat Latvia Sotheby’s International Realty ziņas tīmekļa vietnē, Latvia Sotheby’s International Realty izmanto Jūsu datus uz Jūsu piekrišanas pamata. Citos gadījumos, kad Jūs brīvprātīgi iedodat uzņēmuma kontaktinformāciju Latvia Sotheby’s International Realty, Latvia Sotheby’s International Realty var nosūtīt Jums mārketinga ziņas, lai Latvia Sotheby’s International Realty varētu īstenot savas tiesiskās intereses uzturēt biznesa attiecības ar Jums vai Jūsu pārstāvētajām sabiedrībām. Latvia Sotheby’s International Realty seko līdzi ziņu efektivitātes statistikai, lai uzlabotu saziņas veidu. Lai uzzinātu vairāk informācijas par saglabātajām sīkdatnēm vai automātiski vākto informāciju, kad Jūs apmeklējat Latvia Sotheby’s International Realty tīmekļa vietni, lūdzam skatīt Latvia Sotheby’s International Realty tīmekļa vietnes privātuma politiku.

Informācija mūsu klientiem - fiziskajām personām, kuras no mums saņem pakalpojumus

Starpnieks apstrādā Jūsu personas datus nolūkā noslēgt ar Jums un izpildīt līgumu par starpniecības pakalpojumiem. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas (b) un (f) punkts. Starpnieka leģitīmā interese ir pienācīgi izpildīt šāda līguma saistības. Starpnieks attiecībā uz šo datu apstrādi ir datu pārzinis. Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama līguma noslēgšanai un izpildei. Ja jūs neiesniedzat personas datus, Starpniekam var rasties grūtības noslēgt vai izpildīt līgumu. Jūsu personas dati var tikt nodoti Starpnieka darbiniekiem, aģentiem un pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, juridisko, grāmatvedības vai IT pakalpojumu sniedzējiem. Lai lūgtu piekļuvi, labojumus, datu dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, vai norādītu uz citiem datu apstrādes jautājumiem, sazinieties ar mums, rakstot uz mūsu juridisko adresi. Jums ir arī tiesības vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā. Jūsu personas dati tiks uzglabāti līdz starpniecības līguma izpildei, kā arī likumā noteikto noilguma periodu. Tiesvedības gadījumā dati tiks uzglabāti līdz šādas tiesvedības beigām.  Ja personas datu glabāšanu pieprasa likums, Starpnieks ievēros likuma prasības.   Jūs varat piekļūt saviem datiem Jūsu personas datus var atklāt: Latvia Sotheby’s International Realty darbiniekiem un juristiem Latvia Sotheby’s International Realty birojā Latvijā , kuri sazinās ar Jums un kuri ir atbildīgi par mārketingu. Trešajām personām, kas sniedz Latvia Sotheby’s International Realty pakalpojumus, ieskaitot mārketinga kompānijas, informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējus, audita uzņēmumus un citus, ciktāl tas ir nepieciešams, lai vadītu mūsu mārketinga saziņu. Cik ilgi Latvia Sotheby’s International Realty uzglabā datus? Jūsu kontaktinformācija un informācija par Jūsu uzņēmumu vai nodarbošanos tiks glabāta un apstrādāta mārketinga nolūkā, kamēr Jūs vai Jūsu pārstāvētā organizācija izmanto Latvia Sotheby’s International Realty  kā neukstamo īpašumu pakalpojumu sniedzēju. Tomēr Latvia Sotheby’s International Realty pēc labākajām iespējām cenšas nodrošināt, lai novecojušie personas dati tiek atjaunoti un nevajadzīgie dati tiek dzēsti. Personas dati, kas tiek izmantoti jaunāko ziņu sūtīšanai, tiek glabāti un apstrādāti šim nolūkam, līdz Jūs atsaucat savu piekrišanu atkarībā no situācijas vai atsakāties no Latvia Sotheby’s International Realty jaunāko ziņu abonēšanas, bet ne ilgāk kā 2 gadus pēc Jūsu pēdējās darbības ar Latvia Sotheby’s International Realty jaunākajām ziņām.   Jūsu tiesības un kā tās izmantot Sazinoties ar Latvia Sotheby’s International Realty pa e-pastu info@latviasir.com, Jūs varat īstenot tiesības:

Dažos gadījumos Jums var būt tiesības pieprasīt ierobežot Jūsu personas datu apstrādi vai iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi. Jūs varat izmantot savas tiesības atbilstoši piemērojamajiem ES un nacionālajiem tiesību aktiem. Ja personas dati tiek dzēsti pēc Jūsu lūguma, Latvia Sotheby’s International Realty saglabās tikai tādas informācijas kopiju, kas ir vajadzīga, lai aizsargātu Latvia Sotheby’s International Realty vai trešo personu tiesiskās intereses, izpildītu valsts iestāžu rīkojumu un normatīvo aktu prasības, risinātu strīdus, novērstu problēmas vai izpildītu jebkādu līgumu, ko Jūs esat noslēdzis ar Latvia Sotheby’s International Realty.

Informācija mūsu klientiem - juridiskajām personām, kuras no mums saņem pakalpojumus

Lai saņemtu no mums pakalpojumus, Jūs iesniedzat informāciju par sevi un/ vai par savu pārstāvi, kā arī kontaktpersonām. Lūdzu, informējiet iepriekšminētās personas par to personas datu apstrādes faktu un iespēju šeit atrast informāciju, kā šāda personas datu apstrāde tiek veikta. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas (f) punkts. Starpnieka leģitīmā interese ir pienācīgi izpildīt šāda līguma saistības. Starpnieks attiecībā uz šo datu apstrādi ir datu pārzinis. Personas datu apstrāde ir nepieciešama līguma noslēgšanai un izpildei. Ja Jūs neiesniedzat personas datus, Starpniekam var rasties grūtības noslēgt vai izpildīt līgumu. Personas dati var tikt nodoti Starpnieka darbiniekiem, aģentiem un pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, juridisko, grāmatvedības vai IT pakalpojumu sniedzējiem. Lai lūgtu piekļuvi, labojumus, datu dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, vai norādītu uz citiem datu apstrādes jautājumiem, ar mums var sazināties, rakstot uz mūsu juridisko adresi. Jūs varat iesniegt sūdzību ES iestādei atbilstoši Jūsu pastāvīgajai dzīvesvietai. Tādu iestāžu kontaktinformāciju var atrast http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080. Informācija interesentiem, kas sazinās ar mums nekustamā īpašuma apskatei Starpnieks apstrādās Jūsu personas datus šādiem nolūkiem:

  1. Lai atbildētu uz Jūsu jautājumiem vai lūgumiem, piemēram, lai organizētu nekustamā īpašuma apskati;
  2. Līguma izpildei ar nekustamā īpašuma īpašnieku – lai pierādītu nekustamā īpašuma apskates faktu;
  3. Ar Jūsu piekrišanu – lai nosūtītu jums informāciju par līdzīgiem nekustamajiem īpašumiem uz e-pastu, vai arī sazinātos ar Jums pa tālruni, lai piedāvātu Jums šādu nekustamo īpašumu apskati.

Jūsu personas dati līguma izpildei tiks apstrādāti uz mūsu leģitīmo interešu pamata, un mūsu leģitīmā interese ir pierādīt nekustamā īpašuma īpašniekam, ka veicam savu saistību izpildi saskaņā ar starpniecības līgumu. Ja jūs nesniedzat šo informāciju, mēs nevaram pierādīt, ka apskate ir veikta. Attiecībā uz informācijas sniegšanu sakarā ar jautājumu vai lūgumu, kā arī par līdzīgiem nekustamajiem īpašumiem, Jūsu personas dati tiks apstrādāti uz piekrišanas pamata, un Jūsu piekrišana un personas datu iesniegšana ir brīvprātīga. Ja Jūs tos nesniegsiet, mēs ar Jums nesazināsimies, tajā skaitā, nolūkā informēt par līdzīgiem nekustamajiem īpašumiem. Savu piekrišanu Jūs varat atsaukt jebkurā laikā, taču tas neietekmēs personas datu apstrādes, kas veikta pirms šāda piekrišanas atsaukuma, likumību. Jūsu personas dati tiks uzglabāti līdz starpniecības līguma izpildei. Ja sniedzāt piekrišanu, kā norādīts augstāk, tad Jūsu personas dati tiks uzglabāti līdz brīdim, kad atsauksiet savu piekrišanu. Ja atsauksiet savu piekrišanu, mēs turpmāk vairs nesazināsimies ar jums nolūkā informēt par līdzīgiem nekustamajiem īpašumiem. Jūsu personas dati var tikt nodoti Starpnieka nekustamo īpašumu aģentiem, kā arī citām personām, kas sniedz pakalpojumus Starpniekam, piemēram, IT pakalpojumu sniedzējiem, grāmatvežiem, mārketinga pakalpojumu aģentūrām. Starpnieks ir datu pārzinis un atbild par jūsu personas datu apstrādi. Ja vēlaties piekļūt saviem personas datiem, labot, dzēst tos vai ierobežot to apstrādi, iebilst pret to apstrādi, vai arī Jums ir jautājumi par datu apstrādi, sazinieties ar mums, rakstot uz mūsu juridisko adresi. Ja uzskatāt, ka rīcība ar jūsu personas datiem nav atbilstoša tiesību aktu prasībām,  Jūs varat iesniegt sūdzību ES iestādei atbilstoši Jūsu pastāvīgajai dzīvesvietai. Tādu iestāžu kontaktinformāciju var atrast http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Mārketinga privātums

Klientiem un visiem interesentiem, kuri vēlas saņemt Latvia Sotheby’s International Realty ziņojumus pa e-pastu, Latvia Sotheby’s International Realty sūta svarīgas un savlaicīgas jaunākās ziņas, juridiska rakstura informāciju, ielūgumus uz pasākumiem un citu informāciju. Šajā procesā Latvia Sotheby’s International Realty ievēro privātuma politiku, kura ir sagatavota Jūsu privātuma interešu aizsardzībai. Šī politika nosaka datus, kādus Latvia Sotheby’s International Realty vāc par Jums mārketinga saziņas nolūkā, kā Latvia  Sotheby’s International Realty tos izmanto un kam uzņēmums atklāj šos datus.  Jūs arī uzzināsiet būtisku informāciju par Jūsu izvēles iespējām attiecībā uz Jūsu datiem un citām Jūsu tiesībām.   Izlasiet šo politiku un sazinieties ar Latvia Sotheby’s International Realty, ja Jums ir radušies kādi jautājumi vai komentāri.