Rīga, Āgenskalns, Daugavgrīvas iela

Komercapbūves zeme attīstīšanai

Cena

Cena pēc pieprasījuma

Zeme

1 758 m2
Nosūtīt ziņu broker link arrow

Zemes gabals 1758 m² platībā, atrodas pie Kalnciema ielas, blakus Z-Towers. Uz zemes gabala atrodas potenciāli vērtīgas vēsturiskas būves. Kvartāliem, kuros atrodas pārdodamais objekts, izstrādāts lokālplānojums, kurā paredzēts, ka pārdodamais objekts atrodas jauktas centra apbūves teritorijā (JC69), kas ir funkcionālā apakšzona ar plašu jauktas izmantošanas spektru apbūves aizsardzības teritorijā. Šajās teritorijās primāri nodrošina publiskām funkcijām nepieciešamo pilsētvides kvalitāti, saglabājot un aizsargājot to kultūrvēsturisko vērtību. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi: Biroju ēku apbūve (12001), Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), Kultūras iestāžu apbūve (12004), Sporta būvju apbūve (12005), Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007), Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008), Labiekārtota ārtelpa (24001). Teritorijas papildizmantošanas veidi: Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).
Izstrādāts kvartāla attīstības priekšlikums, kurā paredzēta gan jauna būvniecība, gan esošo ēku atjaunošana, ievērojot teritorijas plānojuma nosacījumus, izveidojot tirgu, veikalu, ēdināšanas zonu (food court).
Konkrētajā apbūves teritorijā (JC70) atrodas apbūves aizsardzības teritorija “Āgenskalns”, iedibinātas perimetrālas apbūves teritorija, vietējās nozīmes aizsargājama koka (dižkoka, kas atrodas uz cita zemes gabala) aizsardzības teritorija un aprobežojumu zona ap lidostām.
Maksimālais apbūves blīvums: 75%
Maksimālais apbūves augstums: 3 stāvi
Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs: 10-30%

Broker image

Sazinies ar mums