Kā pārdot īpašumu?

Piedāvājam iepazīties ar nekustamā īpašuma pārdošanas procedūru Latvijā. Nekustamā īpašuma pārdošanas process ir izklāstīts soļos, kā arī sastādīts dokumentu saraksts, ko nepieciešams sagatavot pirms īpašuma pārdošanas.

Kopējā informācija

1. Nekustamā īpašuma konsultanta izvēle.

2. Objekta pamatinformācijas apkopošana (parametri, plāni, bildes).

Atkarībā no nekustamā īpašuma tipa (dzīvokļa īpašums, zemes gabals, investīciju objekts), lūgsim iesniegt  konkrētu nepieciešamo informāciju un dokumentus par Jums piederošo īpašumu.

3. Objekta juridiskā analīze.

Aģents izvērtēs iesniegto informāciju un dokumentus par Jums piederošo īpašumu, lai pārliecinātos, vai nekustamais īpašums ir nodots ekspluatācijā, vai tam ir reģistrēti kādi apgrūtinājumi un/vai aizliegumi, kas jāņem vērā īpašuma atsavināšanas procesā.

4. Sadarbības līguma noslēgšana.

Pirms nekustamā īpašuma pozicionēšanas tirgū ar mērķi piemeklēt pircēju, ar Jums noslēgsim sadarbības līgumu par pārstāvības pakalpojumu sniegšanu nekustamā īpašuma pārdošanā.

5. Objekta tekstuālās un vizuālās informācijas sagatavošana.

6. Informācijas ievietošana datu bāzē un pārējos nekustamā īpašuma interneta resursos.

7. Klientu meklēšana.

8. Objekta apskate ar potenciālo pircēju.

9. Darījuma konta atvēršana bankā (nepieciešamības gadījumā).

10. Juridiskais atbalsts darījuma dokumentu (rokas naudas līgums/ cerību pirkuma līgums/ pirkšanas-pārdošanas līgums u.c.) noslēgšanā.

Sniegsim palīdzību gan standarta darījuma dokumentu projektu sagatavošanā, gan īpašu nosacījumu izstrādē saskaņā ar darījuma pušu saskaņoto darījuma struktūru.

11. Iesnieguma noformēšana (Nostiprinājuma lūgums) īpašuma tiesību reģistrēšanai Zemesgrāmatai pie zvērināta notāra.

12. Pieņemšanas-nodošanas akta noformēšana pirkšanas-pārdošanas līguma ietvaros.

Noslēdzoties pirkšanas-pārdošanas darījumam, sagatavosim un saskaņosim pieņemšanas-nodošanas akta projektu ar darījuma pusēm, kuru parakstot, īpašums nonāk pircēja faktiskā valdījumā un lietošanā.

Nekustamā īpašuma pārdošanas procesa noformēšanai nepieciešamie dokumenti

Latvia Sotheby’s International Realty pakalpojumi