Rīga, Centrs, Laktas iela

Zemes gabals attīstībai perspektīvajā Skanstes rajonā

Cena

3 377 200 €

Zeme

37 102 m2
Nosūtīt ziņu broker link arrow

Zemes gabals 3,7102 ha platībā atrodas progresīvajā Rīgas Skanstes rajonā.

Pēc teritorijas plānojuma - Jauktas centra apbūves teritorija (JC34) un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorija, kurā plānots plašs jauktas izmantošanas spektrs un kurā prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei ir noteiktas Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijai izstrādātajos plānošanas dokumentos. Iespējama gan dzīvojamā, gan komerciālā apbūve.

Atļautais apbūves augstums zemes gabalos ir 9 un 13. stāvi. Īpašumam šobrīd pievadītas visas komunikācijas:
- vidēja spiediena gāzes vads;
- augstsprieguma kabeļu līnija (330kV) ar transformatora punktu zemes gabalā;
- lietus ūdens kanalizācija;
- sadzīves kanalizācija un pilsētas siltums atrodas pie zemes gabala.

Teritorijas galvenie izmantošanas veidi: savrupmāju apbūve; rindu māju apbūve; daudzdzīvokļu māju apbūve; biroju ēku apbūve; tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve; tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve; kultūras iestāžu apbūve; sporta būvju apbūve; aizsardzības un drošības iestāžu apbūve; izglītības un zinātnes iestāžu apbūve; veselības aizsardzības iestāžu apbūve; sociālās aprūpes iestāžu apbūve; dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve; reliģisko organizāciju ēku apbūve; labiekārtota ārtelpa. Papildizmantošanas veidi: vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve; Transporta apkalpojošā infrastruktūra.

Ērtības

Broker image

Sazinies ar mums