Jelgava, Meža ceļš

Zemes gabals privātmājas būvniecībai

Cena

21 612 €

Zeme

3 602 m2
Nosūtīt ziņu broker link arrow

Pārdod zemes apbūves gabalu 3602 m2 platībā.
Jelgava jau izsenis bijusi ļoti attīstīta un rosīga pilsēta, un šobrīd tā ir attīstījusies par vienu no aktīvākajām un sakoptākajām Latvijas pilsētām, ar labām skolām – Aizupītes pamatskola (kas ir 3,2 km attālumā no īpašuma) Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija, Jelgavas Mūzikas vidusskola, Jelgavas mākslas skola, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte un ar augošu attīstītu infrastruktūru - veikaliem, kafejnīcām, kultūras vietām, dzelzceļu, autoostu u.c.

800 m no īpašuma ir sabiedriskā autobusa pietura, no kurienes var nokļūt līdz Jelgavas centram (attālums 7,1 km).

Zemes lietošanas veids: 0600- neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (DzM).
Individuālo dzīvojamo māju, dvīņu māju, rindu māju un atsevišķi stāvošu savrupmāju apbūve, 1-2 stāvu viena un divu dzīvokļu māju, vasarnīcu, dārzkopības sabiedrību (individuālo augļu dārzu), dārza māju apbūves teritorijas.
Atļautā izmantošana:
1) Savrupmāja.
2) Dvīņu māja.
3) Rindu māja.
4) Vasarnīca.
5) Dārza māja.
6) Viesu māja.
7) Saimniecības ēkas un palīgbūves.
8) Apstādījumi, bērnu rotaļu laukumi.
9) Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekts, amatnieka darbnīca, birojs, veselības aprūpes iestāde.
10) Inženiertehniskās apgādes tīkli un būves.
Jaunveidojamo zemes vienību minimālais lielums 1200 m².
Zemes vienības apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt 30%.
Ēku skaits uz zemes vienības - viena dzīvojamā māja ar saimniecības ēkām.
Maksimālais stāvu skaits - 2 stāvi un jumta izbūve.
Maksimālais ēku un būvju augstums 12 m līdz jumta dzegai vai parapeta virsmalai.
Būvlaide 4 m, iedibinātas būvlaides gadījumā jāievēro iedibinātā būvlaide.
Citi noteikumi: Aizliegta jaunu dzīvojamo ēku būvniecība zemes vienībās, līdz kurām nav izbūvēti piebraucamie ceļi. Individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorijās, kurās nav iespējama pieslēgšanās kopējam ūdensvada un kanalizācijas tīklam, izbūvē normatīviem atbilstošas dzeramā ūdens ieguves vietas un vietējās sadzīves notekūdeņu attīrīšanas ietaises vai izolētas izsmeļamas sadzīves notekūdeņu krājakas.

Papildus informācija pēc pieprasījuma.

Ērtības

Broker image

Sazinies ar mums