Siguldas novads, Siguldas pagasts, Bebrēni

Zeme pie pašas Siguldas robežas, pie A2 autoceļa

Cena

200 000 €

Zeme

40 000 m2
Nosūtīt ziņu broker link arrow

Pārdod perspektīvu zemes gabalu pie valsts galvenā autoceļa A2 (Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) šosejas pie pašas Siguldas robežas. Nekustamais īpašums sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8094 004 0679 un platību 4,02 ha.
Saskaņā ar Siguldas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, Nekustamais īpašums atrodas funkcionālajā zonā Lauksaimniecības teritorija (L).
Lauksaimniecības teritorijā (L) atļautie galvenie teritorijas izmantošanas veidi ir viensētu apbūve, lauksaimnieciska ražošanas uzņēmuma apbūve, lauksaimnieciska izmantošana, labiekārtota ārtelpa, ārtelpa bez labiekārtojuma un ūdens telpas publiska izmantošana. Savukārt atļautā papildizmantošana ir vasarnīcu apbūve, dārza māju apbūve, tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve, tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve, kultūras iestāžu apbūve, sporta būvju apbūve, veselības aizsardzības iestāžu apbūve, sociālās aprūpes iestāžu apbūve, dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve, reliģisko organizāciju ēku apbūve, vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve, inženiertehniskā infrastruktūra, transporta lineārā un transporta apkalpojošā infrastruktūra, noliktavu apbūve, energoapgādes uzņēmumu apbūve un Mežsaimnieciska izmantošana.
Plānojot zemes vienības sadalīšanu, jāņem vērā, ka minimālā jaunveidojamas zemes vienības platība ir 2 ha, kas nozīmē, ka Nekustamo īpašumu iespējams sadalīt ne vairāk kā divās daļās. Plānojot apbūvi jāņem vērā Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktais, ka maksimālais stāvu skaits ēkām ir 1 stāvs un jumta stāva izbūve, maksimālais apbūves augstums ir 9 m līdz jumta korei un 8 m līdz dzegas, parapeta virsmalai vai jumta malai, zemes vienībā atļauts būvēt divas dzīvojamās mājas, veidojot kompaktu viensētu, t.i., ar kopīgu pagalmu.

Perspektīvs īpašums Siguldā!


Broker image

Sazinies ar mums