Talsu novads, Talsu pilsēta, Voldemāra Ruģēna iela

Investīciju objekts Talsos

Cena

550 000 €

Platība

4 813 m2

Zeme

4 659 m2

Stāvs

4
Nosūtīt ziņu broker link arrow

Lieliska investīciju iespēja Talsu pilsētas centrā – pārbūvei un renovācijai pieejams vecās slimnīcas ēku korpusi ar kopējo platību 4813m2 un blakus esošās garāžas 431m2 kopplatībā.
Ir veikti objekta izpētes darbi, kā arī pieejama arhitekta vīzija un aprēķini nama rekonstrukcijai, realizējot tajā nelielu dzīvokļu izbūvi, paredzot teritorijas labiekārtošanu un autostāvvietu izbūvi.

Objektam veikts tirgus pārdošanas cenas un nākotnes vērtības novērtējums.

Īpašums izcili piemērots pansionātam, rehabilitācijas centram u.c.

Saskaņā ar spēkā esošo Talsu novada teritorijas plānojumu īpašums atrodas publiskās apbūves teritorijā (P).
2.4.5. PUBLISKĀS APBŪVES TERITORIJA (P, P1) Publiskās apbūves teritorija (P) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu komerciālu vai nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru. Publiskās apbūves teritorijas izmantošanas veidi: biroju ēku apbūve, tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve, tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve, kultūras iestāžu apbūve, sporta būvju apbūve, aizsardzības un drošības iestāžu apbūve, izglītības un zinātnes iestāžu apbūve, veselības aizsardzības iestāžu apbūve, sociālās aprūpes iestāžu apbūve, dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve un reliģisko organizāciju ēku apbūve. Teritorijas plānojumā bez esošajām publiskās apbūves teritorijām tiek plānotas, arī jaunas šāda veida apbūves un izmantošanas teritorijas. Publiskās apbūves teritorija (P1) atšķirībā no citām Publiskās apbūves teritorijām (P), ir funkcionālā zona, kurā galvenā izmantošana paredzēta tūrisma un atpūtas iestāžu apbūvei Sabiles pilsētas teritorijā, plānojot atbilstošu infrastruktūru. Perspektīvās tūrisma un atpūtas iestāžu apbūves teritorijas noteiktas Sabiles pilsētā teritorijās, kas robežojas ar dabas pamatnes un apbūves teritorijām un ir tiešā Abavas upes tuvumā 50 un Ģibuļu pagastā. Kā papildus izmantošana šajās teritorijās ir atļauta sporta būvju apbūve, tirdzniecības/pakalpojumu objektu apbūve un dzīvojamā apbūve – brīvi stāvošas individuālas dzīvojamās mājas. Publiskās apbūves teritorija (P1) plānojumā noteikta, ņemot vērā pēctecības principu un pilsētas ainavisko vērtību, lai sekmētu iedzīvotāju atpūtas iespējas, kā arī ar tūrismu saistītu uzņēmējdarbības attīstību.
Īpašums atrodas Talsu pilsētas centrālajā daļā, kvartālā, kuru norobežo Voldemāra Ruģēna iela, Saules iela, Ūdens iela un Talsu pilskalns. Talsu pilsēta ir viena no Kurzemes pilsētām pērlēm, tā ir pazīstama kā "deviņu pakalnu pilsēta", pēc iedzīvotāju skaita 18.lielākā Latvijas pilsēta.

Ērtības

Broker image

Sazinies ar mums