Pēdējais darījums – Dursupes muiža Talsu rajonā – zemesgrāmatā reģistrēts pērn. Baltic Sotheby’s International Realty eksperti uzskata, ka šie produkti ir un paliek gabalprece. Tie reti kļūst par spekulāciju objektu un ir paredzēti tikai tiem, kuriem ir attiecīgs dzīvesveids. Tādēļ pieprasījums pēc tiem arī turpmāk nepārsniegs 1 – 2 objektus gadā.

Latvijā visus nekustamā īpašuma objektus, kuri uzskatāmi par tirgus nišas preci, var nosacīti iedalīt vairākās grupās. No vienas puses tās ir pilis un muižas, kuras uzskatāmas par kultūrvēsturisko mantojumu, bet no otras – jaunas un renovētas mednieku saimniecības. Vēl viena grupa ir tā saucamie „transformeri” – objekti, kuri šobrīd kalpo kā dzīvesvietas, taču iepriekš veikuši pavisam citu funkciju. Pie tiem pieskaitāmas, piemēram, dzirnavas vai mākslīgā sala, kura savā laikā izveidota, lai ierīkotu attīrīšanas būves, bet tagad pārvērsta par ekskluzīvu objektu dzīvošanai ar savām akvatorijām un piestātnēm.

„Kad pircējs pie mums atnāk, viņš parasti jau zina, ko tieši vēlas,” komentē uzņēmuma Baltic Sotheby’s International Realty valdes priekšsēdētājs Vestards Rozenbergs. „Vai nu izmantot objektu kā personīgo dzīvesvietu, vai attīstīt papildu uzņēmējdarbību, piemēram, audzējot noteiktu dzīvnieku sugu vai nodarbojoties ar medībām. Turklāt Latvijas lauksaimniecības un mežsaimniecības tradīcijas to ļauj. Mums nav bijis tādu gadījumu, kad pircējs nebūtu atradis to, kas viņam vajadzīgs.”

Saskaņā ar viņa teikto, Latvijā ārvalstu pilsoņiem netiek noteikti ierobežojumi attiecībā uz to, cik daudz vēsturiska nekustamā īpašuma tie var iegādāties, kā tas ir, piemēram, Somijā. Uz ārvalstu pilsoņiem attiecas tikai Aizsargjoslu likuma panti. „Turklāt, pircējiem ir jārēķinās ar uzturēšanas un pārvaldīšanas jautājumiem. Šādi objekti parasti atrodas tālu ārpus pilsētas infrastruktūras robežām. Attiecīgi jau iepriekš ir jāparūpējas par veselu īpašuma pārvaldes sistēmu,” norāda V. Rozenbergs.

Runājot par cenu, tā, kā jebkurai nišas precei, ir individuāla un subjektīva. „Šādas klases objektu tirgū nav daudz – aptuveni 50, bet darījumi tiek veikti maksimums 1 – 2 gadā,” stāsta Baltic Sotheby’s International Realtylīdzīpašniece Ilze Mazurenko. „Objekts ir vienīgais savā kategorijā, un ar to tas ir unikāls. Un tik reti pārdošanas gadījumi neļauj mūsu darbā izmantot standarta vērtēšanas salīdzinājuma metodi.”

Netipiska nekustamā īpašuma tirgus cenu atspoguļojums

Pilis – no 3,5 līdz 5 milj. eiro.

Mednieku saimniecības – ~1,5 milj. eiro.

Muižas – no 90 tūkst. līdz 5 milj. eiro.