LĪGA KOHTANENA

Vecākais pārdošanas konsultants

+371 29 411 250

+371 29 171 747

liga.kohtanena@latviasir.com