Jūrmala, Dubulti, Viesītes iela

Komercapbūves zeme Jūrmalā

Cena

390 000 €

Zeme

6 914 m2
Nosūtīt ziņu broker link arrow

Pārdod perspektīvu zemes gabalu Jūrmalā, Dubultos, Viesītes ielā pirmajā līnijā pie Lielupes 6914 m2 platībā.
Zemes gabals atrodas 2,5 km attālumā līdz Dubultu dzelzceļa stacijai un Dubultu centram, savukārt līdz Rīgas centram ir 26 km.
Zemes gabala izmantošanas veids ir Jauktas centra apbūves teritorija (JC46) ir funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, kurā vēsturiski ir izveidojies plašs jauktu izmantošanu spektrs vai, kas kalpo kā pilsētas, ciema vai apkaimes centrs, kā arī apbūves teritorijās, ko plānots attīstīt par šādiem centriem.
Teritorijas galvenie izmantošanas veidi:
Biroju ēku apbūve (12001): Apbūve, ko veido darījumu objekti, pārvaldes objekti.
Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, ko veido tirdzniecības objekti, pakalpojumu objekti, sabiedriskās ēdināšanas objekti, tehniska rakstura tirdzniecības un pakalpojumu objekti.
Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007): Apbūve, ko veido izglītības iestāde, zinātnes un pētniecības iestāde.
Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): Apbūve, ko veido dzīvnieku aprūpes objekti.
Rindu māju apbūve (11005).
Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).
Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).
Sporta ēku un būvju apbūve (12005): Apbūve, ko veido sporta objekts.
Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009): Apbūve, ko veido sociālo pakalpojumu objekti ar vai bez izmitināšanas.
Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): Apbūve, ko veido kūrorta objekti, viesu izmitināšanas objekti, kempingi.
Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006): Apbūve, ko veido valsts un pašvaldības policijas ēkas, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu ēkas, glābšanas stacijas.
Teritorijas papildizmantošanas veidi:
Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001): Ar vieglās rūpniecības uzņēmumiem saistīta apbūve.
Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003): Ar transporta apkalpojošo infrastruktūru saistīta apbūve.
Atļautie apbūves parametri:
Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība 3000 m2;
Maksimālais ēkas augstums – 20 m (5 stāvi);
Maksimālais apbūves blīvus – 40%;
Maksimālā apbūves intensitāte uz augstumu 20 m (5 stāvi) – 200%;
Minimālā brīvā zaļā teritorija uz augstumu 20 m (5 stāvi) – 30%.
Būvēm virs 3,5 stāviem izstrādājams teritorijas detālplānojums.
Zemes gabalam izstrādātas vairākas skices zemes gabala sadalei, lai izveidotu dažāda veida apbūvi. Papildus informācija pēc pieprasījuma.

Broker image

Sazinies ar mums