Rīga, Maskavas forštate, Maskavas iela

Pārdod īpašumu ar projektu Rīgā!

Cena

2 200 000 €

Zeme

21 076 m2
Nosūtīt ziņu broker link arrow

Zemes gabals 2,1076 ha platībā Krasta masīvā. Zemes gabalu ieskauj Maskavas, Ogres un Zilupes ielas. Uz zemes gabala atrodošās ēkas ir bijušās alus darītas Vārpa, vēl pirms tam – Livonija – telpas. Alus darītavas ēkas celtas 1898. gadā. Agrāk teritorijā bija arhitektoniski nozīmīgā fabrika, kas izcēlās uz citu fabriku fona ar atsevišķu elektrostaciju, ko nodrošināja 175 zirgspēku tvaika mašīna. Ilgu laiku pavadīja grausta stāvoklī. Šobrīd teritorijā palikušas vien arhitektoniski un vēsturiski nenozīmīgas, nojaucamas vai rekonstruējamas ēkas.

Īpašums atrodas Jauktas centra apbūves teritorijā (JC2), kurā saskaņā ar pilsētas teritorijas plānojumu galvenie izmantošanas veidi: Savrupmāju apbūve (11001), Rindu māju apbūve (11005), Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006), Biroju ēku apbūve (12001), Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003), Kultūras iestāžu apbūve (12004), Sporta būvju apbūve (12005), Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006), Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007), Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008), Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009), Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010), Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011), Labiekārtota ārtelpa (24001). Teritorijas papildizmantošanas veidi: Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001), Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

Apbūves augstums Savrupmāju apbūve un Rindu māju apbūve: līdz 3 stāviem,
Apbūves augstums pārējiem apbūves veidiem: līdz 6 stāviem (iespējams palielināt),
Apbūves intensitāte: līdz 220 (līdz 280 Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve un Transporta apkalpojošā infrastruktūra,
Maksimālais apbūves blīvums Savrupmāju apbūvei: 30% (pārējiem nenosaka),
Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs: Savrupmāju apbūvei nenosaka, Rindu māju apbūve un Daudzdzīvokļu māju apbūve 40%, pārējā apbūve 10%.

Pašreizējais īpašnieks izstrādājis trīs priekšlikumus būvniecības ieceres īstenošanai. Saskaņā ar izstrādātajām iecerēm paredzēts uz būvēt 4-8 stāvu augstu dzīvokļu un biroju ēku kompleksu ar prognozējamo lietderīgo platību 20415 m2, 22354,6 m2 vai 26859,6 m2, paredzot arī ap 300 autostāvvietu vietas, tajā skaitā arī invalīdu stāvvietas.

Ērtības

Broker image

Sazinies ar mums