Termiņzturēšanās atļaujas saņemšana, iegādājoties nekustamo īpašumu Latvijas Republikā

Piedāvājam iepazīties ar informāciju par Termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanu, iegādājoties nekustamo īpašumu Latvijā.

Vispārīgā informācija

Uzturēšanās atļauja ir dokuments, kas dod tiesības ārvalstniekam uzturēties Latvijas Republikā noteiktu laiku (termiņuzturēšanās atļaujas).

Termiņzturēšanās atļauju (turpmāk- TUA)  var saņemt, ja ārzemnieks Latvijas Republikā ir iegādājies un viņam pieder viens vai vairāki nekustamie īpašumi. TUA izsniedz uz termiņu, kas nepārsniedz 5 gadus, ar tālāko iespēju pagarināt to uz jauno periodu ar noteikumu, ka nekustamais īpašums atrodas investora īpašumā.

TUA dod tiesības uz pastāvīgu dzīvošanu Latvijas teritorijā, kā arī brīvu pārvietošanos un uzturēšanos visās Šengenas zonas valstīs. Uzturēšanās termiņš Šengenas zonas valstīs – līdz 90 dienām pusgada laikā.

Personām, kas ir saņēmušas TUA, nav nepieciešams pastāvīgi uzturēties Latvijā. Taču, ja persona, kas saņēmusi uzturēšanās atļauju vēlas, tā var dzīvot Latvijā visu gadu. Lai TUA būtu spēkā, reizi gadā jāveic ikgadējo TUA reģistrāciju.

TUA saņemšana nerada investoram pienākumu kļūst par Latvijas nodokļu rezidentu.

Termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanas noteikumi Latvijā

Investējot nekustamajā īpašumā Latvijā, kas atbilst augstāk minētajiem kritērijiem, TUA var saņemt:

Nepieciešamie dokumenti TUA noformēšanai

 

Papildus dokumenti ģimenes locekļiem:

Iesniedzot kopijas, uzrāda dokumentu oriģinālus.

 

Dokumentu izskatīšanas termiņš un nodevas:

 

TUA izsniegšana:

Ikgadējā reģistrācija